AN OVERVIEW OF EMOTION-FOCUSED THERAPY

Özge ENEZ1

ABSTRACT

Emotion-focused therapy is an integrative approach based on humanistic-experiential therapy such as client-centered therapy and Gestalt therapy, attachment theory, and family systems theory. Emotion-focused therapy emphasizes the importance of emotions in psychotherapy and emotions are seen as the main components of interventions. It provides a unique framework for working with emotional processes, and use targeted techniques to trigger and transform clients’ emotional experiences. This review paper mainly aimed to address the fundamental aspects of emotion-focused therapy and emphasize the importance of emotion-focused therapy for clients and clinicians by providing information about the basic principles of emotion-focused therapy, the stages of the therapy process, fundamental emotion-focused therapy techniques, and the psychological problems in which emotion-focused therapy is effective. Considering that emotion-focused therapy is a relatively less applied approach compared to the other approach and emotion-focused therapy studies are relatively rare in the literature, this review paper may enable emotion-focused therapy to become a more frequently applied approach in clinics in Turkey and increase research on it.

Keywords: Emotion, Emotion Assessment, Emotion Regulation, Emotion Schemas, Emotion-Focused Therapy

DUYGU ODAKLI TERAPİYE GENEL BİR BAKIŞ

ÖZ

Duygu odaklı terapi; hümanistik-deneyimsel terapiye dayalı (örneğin; danışan merkezli terapi, Gestalt terapi, bağlanma teorisi ve aile sistemleri teorisi) bütünleştirici bir yaklaşımdır. Duygu odaklı terapi, psikoterapide duyguların önemini vurgular ve duygular, müdahalelerin ana bileşenleri olarak değerlendirilir. Duygu odaklı terapi duygusal süreçlerle çalışmak için benzersiz bir çerçeve sağlar ve danışanların duygusal deneyimlerini tetiklemek ve dönüştürmek için hedefe yönelik teknikler kullanır. Bu derleme makalesi, duygu odaklı terapinin temel ilkeleri, terapi sürecinin aşamaları, duygu odaklı terapi teknikleri ve duygu odaklı terapinin etkili olduğu psikolojik sorunlar hakkında bilgi vererek duygu odaklı terapinin temel yönlerini ele almayı ve danışanlar ve klinisyenler için duygu odaklı terapinin önemini vurgulamayı amaçlamıştır. Duygu odaklı terapinin diğer yaklaşımlara göre nispeten daha az uygulanan bir yaklaşım olduğu ve literatürde duygu odaklı terapi çalışmalarının nispeten az olduğu göz önüne alındığında, bu derleme makalesi duygu odaklı terapinin Türkiye’deki kliniklerde daha sık uygulanan bir yaklaşım haline gelmesini ve duygu odaklı terapi konusundaki araştırmaların artmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygu Değerlendirmesi, Duygu Düzenleme, Duygu Şemaları, Duygu Odaklı Terapi


1Lecturer Dr., Giresun University, Faculty of Education, Department of Guidance and Psychological Counseling, Giresun, Turkey, ozgeenez@gmail.com

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: