Do Individual Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Used During Pregnancy Show Any Differences in The Risk of Neonatal and Childhood Outcomes: An Overview

Faruk UGUZ1 , Sena KARACA2

ABSTRACT
This review summarizes current data on the risk of neonatal and childhood outcomes associated with maternal use of individual selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during pregnancy. Research articles and meta-analyses published in English language and curated in PubMed between January 2005 and April 2020 were screened. Based on limited available data, compared to others, slightly higher risks associated with individual SSRIs are as follows: paroxetine for preterm birth, escitalopram for low birth weight, sertraline and paroxetine for spontaneous abortion, fluoxetine for persistent pulmonary hypertension and fluoxetine and paroxetine for poor neonatal adapdation syndrome. Sertraline for persistent pulmonary hypertension and sertraline and paroxetine for autism spectrum disorders may be relatively safer compared to the other SSRIs. The current evidence is inadequate for definitive conclusions. Futher multicenter comparative studies are urgently needed.


Keywords: Antidepressants, Pregnancy, Preterm Birth, Low Birth Weight, Spontaneous Abortion

Gebelikte Bireysel Kullanılan Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri Yenidoğan ve Çocukluktaki Riskler Açısından Farklılık Gösteriyor Mu: Genel Bakış


ÖZ
Bu derleme, hamilelik sırasında seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI’lar) annede bireysel kullanımıyla ilişkili yenidoğan ve çocukluktaki sonuçların risklerine ilişkin mevcut verileri özetlemektedir. Ocak 2005 ile Nisan 2020 arasında İngilizce ve PubMed’de yayınlanan araştırma makaleleri ve meta-analizler tarandı. Sınırlı mevcut verilere göre, diğerlerine kıyasla, bireysel SSRI’larla ilişkili biraz daha yüksek riskler şu şekildedir: erken doğum için paroksetin, düşük doğum ağırlığı için essitalopram, spontan düşük için sertralin ve paroksetin, kalıcı pulmoner hipertansiyon için fluoksetin ve zayıf yenidoğan adaptasyon sendromu olanlar için fluoksetin ve paroksetin. Kalıcı pulmoner hipertansiyon için sertralin ve otizm spektrum bozuklukları için sertralin ve paroksetin diğer SSRI’lara kıyasla nispeten daha güvenli olabilir. Mevcut kanıtlar kesin sonuçlar için yetersizdir. Daha fazla çok merkezli karşılaştırmalı çalışmalara acilen ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler: Antidepresanlar, Gebelik, Erken Doğum, Düşük Doğum Ağırlığı, Spontan Abortus


1Prof., Medova Hospital, Konya, Turkey
2M.D., Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department of Psychiatry, Konya, Turkey, sena-karaca@hotmail.com

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: