Endoplazmik Retikulum Stresinin Psikiyatrideki Yeri1

Mustafa KARAAĞAÇ2

ÖZ
Psikiyatrik hastalıkların etyolojisinde bugüne kadar hücre içi çeşitli patofizyolojik mekanizmalar araştırma konusu olmuştur. Endoplazmik retikulum, hücre içinde bulunan ve bazı önemli homeostatik süreçlerde yer alan bir organeldir. Endoplazmik retikulum stresi, çeşitli uyaranlar sonucunda bu homeostatik mekanizmalarda meydana gelen değişimleri ifade etmektedir. Endoplazmik retikulum stresi bugüne kadar birçok hastalık için araştırma konusu olmuştur. Bu derlemede, psikiyatrik hastalıkların oluşumunda endoplazmik retikulum stresinin etkisinin güncel literatür verileri doğrultusunda tartışılması, olası patofizyolojik mekanizmaların aydınlatılması ve yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi hususlarında yapılacak çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler: Endoplazmik Retikulum, Stres, Psikiyatri

The Role of Endoplasmic Reticulum Stress in Psychiatry


ABSTRACT
Various intracellular pathophysiological mechanisms have been the subject of research in the ethology of psychiatric diseases so far. The endoplasmic reticulum is an organelle located inside the cell and involved in some essential homeostatic processes. Endoplasmic reticulum stress refers to the changes that occur in these homeostatic mechanisms due to various stimuli. Endoplasmic reticulum stress has been the subject of research for many diseases until today. This review aims to discuss the effect of endoplasmic reticulum stress in the formation of psychiatric diseases in line with current literature data, illuminate possible pathophysiological mechanisms, and shed light on the studies to be done on the development of new treatment options.

Keywords: Endoplasmic Reticulum, Stress, Psychiatry


1Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet Ak danışmanlığında yürütülen Mustafa Karaağaç’ın tıpta uzmanlık tezinden üretilmiştir.
2Uzm. Dr., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Birimi, Karaman, Türkiye, mustafa.karaagac@yahoo.com

Leave a Reply

en_USEnglish
%d bloggers like this: