Ana Sayfa


Derginin tamamına erişmek için dergimizin kapağına tıklayabilirsiniz.


Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Deneysel Morfin Bağımlılığının ve Morfin Çekilmesinin Mesane Düz Kas Kontraksiyonuna Etkisi

Rabia SOLAK, Faik ÖZDENGÜL, Zülfikare Işık SOLAK GÖRMÜŞ, Oğuzhan YAYLALI, Hasan BAKAY

Sayfalar: 1-10

Yayın Dili: Türkçe

Makale Özeti | Tam Metin PDF


Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık Duyarlılığının Algılanan Sosyal Destek ve Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile İlişkisi

Mihriban KIRCALLIOĞLU, Filiz ORHON

Sayfalar: 11-29

Yayın Dili: İngilizce

Makale Özeti | Tam Metin PDF


Bağlanma Stilleri ile Robotlarla İşbirliği Yapma İsteği Arasındaki İlişki: Hemşirelik Öğrencilerinin İnsan Doğasına İlişkin İnançları ve Robotlara Güvenlerinin Aracı Etkileri

Serkan EREBAK, Necla KASIMOĞLU

Sayfalar: 30-47

Yayın Dili: İngilizce

Makale Özeti | Tam Metin PDF

Derleme Makalesi

Gebelikte Bireysel Kullanılan Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri Yenidoğan ve Çocukluktaki Riskler Açısından Farklılık Gösteriyor Mu: Genel Bakış

Faruk UGUZ, Sena KARACA

Sayfalar: 48-62

Yayın Dili: İngilizce

Makale Özeti | Tam Metin PDF


Endoplazmik Retikulum Stresinin Psikiyatrideki Yeri

Mustafa KARAAĞAÇ

Sayfalar: 63-74

Yayın Dili: Türkçe

Makale Özeti | Tam Metin PDF

Olgu Sunumu

Nöropsikiyatrik Bir Tablo: Deliryöz Mani Olgu Sunumu

Zakire Kübra AKSOY, Şule Nur CEYHAN, Figen GÜNEY, Faruk UGUZ

Sayfalar: 75-80

Yayın Dili: İngilizce

Makale Özeti | Tam Metin PDF


tr_TRTürkçe