Amaç ve Kapsam

Psikoloji ve Psikiyatride Güncel Araştırma ve İncelemeler (Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry-CRRPP) aralık ve haziran ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan süreli, bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. CRRPP başta psikoloji ve psikiyatri olmak üzere, hemşirelik, çocuk gelişimi, sosyal hizmet gibi farklı alanlardan orijinal araştırma makalelerini, derleme çalışmalarını ve olgu sunumlarını kabul etmektedir.

Derginin hedef kitlesi başta psikoloji ve psikiyatri alanlarındaki araştırmacılar ve akademisyenler olmakla beraber sosyoloji, ekonomi, antropoloji, çocuk gelişimi, hemşirelik, sosyal hizmet gibi ilişkili alanlardaki araştırmacıları ve akademisyenleri de içermektedir. CRRPP’nin temel amacı ruh sağlığı alanına özgün, kaliteli, yenilikçi çalışmaların kazandırılması ve güncel bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ile bu alanlardaki yayıncılık faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamaktır.


Dergi Bilgileri

Dergi Adı: Psikoloji ve Psikiyatride Güncel Araştırma ve İncelemeler (Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry)

Dergi Kısa Adı: Curr Res Rev Psychol Psychiatr

Dergi Adı Kısaltması: CRRPP

Yayın Yılı: 2021

Dergi Türü: Süreli, Hakemli ve Bilimsel

tr_TRTürkçe