Etik İlke ve Standartlar

CRRPP’ye makale gönderen tüm yazarların Türk Psikologlar Derneği ve Amerikan Psikologlar Birliği tarafından ortaya konulan etik standartlara uymaları, çalışmalarını bu doğrultuda hazırlamaları gerekmektedir. (APA Etik Kodlarına ve TPD Etik Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.)

Yayın etiğine uygun olmayan çalışmalar editör kurulu tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınmadan yazarına geri gönderilir.

Aşağıda belirtilen etik kurallara her bir yazar uymakla yükümlüdür.

CRRPP’ye gönderilecek makalelerin orijinal olması ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Eğer gönderilen çalışma bir tezden, sözlü veya poster sunumlardan üretilmiş ise bu durum yazar tarafından makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir. Bir kongrede sunulmuş ise kongre bilgileri ve sunumun türü (sözlü veya poster) ifade edilmelidir.

Dergiye makale yüklenmeden önce sorumlu yazar varsa diğer yazarların tümünden onay almalıdır.

Makalelerde ifade edilen bütün düşünce ve görüşlerden makalenin yazarları sorumludur.

Makalede yer alacak yazarların isim sıralamaları makale dergimize yüklenmeden önce belirlenmelidir. Belirlenen bu sıraya göre telif hakkı devir formu imzalanmalıdır. Makale yayına kabul edildikten sonra yazar sıralamalarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Yayınlanan araştırma makalelerinin verileri yazarlar tarafından en az beş yıl süre ile saklanmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda ve gerekli olduğunda bu veriler ve çalışmaya dair analizleri içeren dosyalar yazarlardan talep edilebilir.

Yazarların araştırmalarının öncesinde katılımcılarına bilgi vermeleri ve aydınlatılmış onam formu vererek katılımcıların onamlarını almaları gerekmektedir. Ayrıca yazarlar olası çıkar çatışmalarını dergiye bildirmelidirler. Bir makalenin yayın sürecinde belirtilen etik ilkelerden birinin dahi ihlal edildiği tespit edildiğinde editör kurulu çalışmayı reddeder. Eğer yayınlanmış bir çalışmada etik ihlal tespit edilirse makale geri çekilir.

CRRPP’ye gönderilen bütün çalışmalar intihal tarama programları ile taranmaktadır. Alıntı oranı (makalenin sonunda yer alan kaynaklar hariç) yüzde 20’yi geçtiği taktirde makale değerlendirme sürecine alınmaksızın reddedilir.

Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin sorumlu yazarı tarafından telif hakkı devir formu imzalanarak CRRPP’ye mail yoluyla gönderilmelidir. Bu sözleşme ile yayınlanacak makalelerin telif hakkı CRRPP’ye devredilmektedir. CRRPP hiçbir aşamada yazarlarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Etik kurul izni gerektiren araştırma makalelerinde, izinle ilgili bilgilere (etik kurul adı, karar tarihi ve numarası) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin son sayfasında yer verilmelidir.

tr_TRTürkçe